PHÒNG TWIN

PHÒNG TWIN

0 4792

Ăn sáng:

Bao gồm ăn sáng cho người lớn theo tiêu chuẩn mỗi phòng 2 suất (trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí, từ 6 – 12 tuổi 50%, từ 12 tuổi trở lên tính bằng giá người lớn).

Số lượng khách lưu trú: 

–  Phòng Single tối đa 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 12 tuổi ngủ chung với bố mẹ;

– Phòng Twin tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi ngủ chung với bố mẹ;

–  Phòng Double tối đa 2 người lớn và 2 trẻ dưới 12 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ;

– Phòng Family tối đa 4 người lớn;

-Phòng Deluxe tối đa 2 người lớn và 2 trẻ dưới 12 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ;

–  Mỗi phòng ở thêm tối đa 1 người ngủ chung giường. Phụ phí ở thêm 200.000đ/người lớn thứ nhất, 150.000đ/người lớn thứ 2, 100.000đ/trẻ 6-12 tuổi, trẻ dưới 6 tuổi miễn phí, trẻ từ 12 tuổi trở lên tính bằng người lớn;

TIN LIÊN QUAN

0 5669

0 7578

NO COMMENTS

Leave a Reply